Hádzaná Martin
MHáK

Dňa 28.1.2017 sa uskutoční turnaj v minihádzanej chlapcov v telocvični Spojenej školy (stroj.učilište) od 9:30 hod.

                                  Srdečne ste Všetci vítaní!!!

                                Rozlosovanie Česko-Slovensko-Poľskej ligy  2016/2017


Ml.žiaci.      4.-5.2.2017           Martin - Diaková SR

               25.-26.2.2017           Zawierce-Sosnowiec PL

                 4.-5.3. 2017            Kopřivnice ČR


Ml.žiačky.    21.-22.1.2017       Partizánske SR

                       4.-5.2.2017        Ostrava  ČR

                   18.-19.2.2017        Žory       PL


St.žiaci.       14.-15.1.2017       Martin   SK

                    11.-12.2.2017       Frýdek-Mýstek ČR

                    11.-12.3.2017       Zawiercie-Zabrze PL

Oznam

Správna rada MHáK Martin pozýva všetkých členov a zákonných zástupcov detí MHáK Martin na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 25.11.2016 v piatok o 17:30 hod. v ŠH na Podháji s týmto programom:

1.  Úvod a privítanie členov MHáK a hostí

2.  Návrh na schválenie nových stanov MHáK Martin

3.  Návrh na doplnenie nových členov Správnej rady MHáK Martin

4.  Informácia pre rodičov o PHC 2017

5.  Diskusia a rôzne

6.  Prijatie uznesenia Výročnej členskej schôdze

7.  Záver

 

 

Prosíme všetkých členov a zákonných zástupcov detí o účasť na Výročnej členskej schôdzi.

 

  Ďakujeme Správna rada MHáK


Rozpis tréningov.


Mladší žiaci: učilište

utorok - 15:30 - 17:00 hod

štvrtok - 16:00 - 17:30 hod

piatok - 15:30 - 17:30 hod

starší žiaci : učilište

pondelok - 15:30 - 17:00 hod ( každý párny týždeň brankársky tréning )

utorok - 17:00 - 19:00 hod

štvrtok - 17:30 - 19:00 hod

piatok - 15:30 - 17:00 hod

ml./st.žiačky : športová hala

pondelok - 15:30 - 17:00 hod

štvrtok - 15:00 - 16:30 hod

piatok - 15:30 - 17:00 hod

mladší dorast: špotová hala

utorok - 17:30 - 19:00 hod

štvrtok - 18:00 - 19:30 hod

piatok - 17:00 - 18:30 hod

Informácie o letnom sústredení :

Letné kondičné sústredenie ml., st.žiakov a ml. dorast v Jasenskej doline.

ODCHOD:

Dňa 15.08.2016 t.j. pondelok o 8,30 hod. zo Sokolovne. Zraz účastníkov sústredenia 8,15hod. na Sokolovni. Príchod do Jasenskej doliny cca 8,50 hod.

UBYTOVANIE:

Ubytovanie je zabezpečené v Jasenskej doline v chate Nezábudka. Ubytovanie je v 3 - 4 lôžkových izbách,na posteliach s vankúšmi a obliečkami. Socialne zariadenia sú na chodbách. V areáli chaty je dostupný aj malý bazén.

STRAVOVANIE:

Stravovanie je zabezpečené celodenne (raňajky,obed,večera), začíname pondeľňajším obedom, končíme v piatok raňajkami. Prosíme rodičov, aby nedávali deťom zbytočné prilepšenia stravy /keksíky,dobošky a iné /. Pre deti je zabezpečený dostatočný prísun tekutín(minerálky,nápoje), ovocia.

DOPRAVA:

Doprava je zabezpečená autobusom s odchodom aj príchodom na sústredenie.

DOLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Účastníci sústredenia musia mať so sebou:

- preukaz poistenca,svojej ZP

- hygienické potreby (3xuterák,sprch.gél, zubná pasta,kefka,hyg.vreckovky)

- plavky,ľahká letná obuv /šľapky/

- obuv na behanie,na tréning (1x botasky, podľa možnosti aj 1x kopačky do terénu)

- vak na osobné veci

- spodné prádlo - viac kusov

- krátke nohavice,tričká - viac kusov

- v prípade zmeny počasia aj teplejšie oblečenie

- ak niekto užíva lieky,pred odchodom informovať zdrav.dozor (Kanalošová Dana 0907809807)

- vreckové deťom podľa uváženia - deti budú mať priestor na nákup

- veci väčšej hodnoty a ceniny deťom NEDÁVAŤ!

- deti budú môcť používať mobilné telefóny (od 19,10 – 20,55 každý de

! nezabudnúť dať deťom repelenty proti komárom a kliešťom

DENNÝ REŽIM SÚSTREDENIA:

Budíček 6,20hod.

Tréning 6,30 - 7,40 hod.

Os.hyg. 7,45 - 8,00 hod.

Raňajky 8,10 - 8,35 hod.

Kľud.režim 8.45 – 9.45 hod.

Trening 10,00 - 11,45 hod.

Os.hyg. 11,55 - 12,20 hod.

Obed 12,30 – 13,00 hod.

Kľud.režim 13,10 – 14,55hod.

Tréning 15,00 - 16,45 hod.

Os.hyg. 16,55 – 17,20 hod.

Večera 17,40 - 18,10 hod.

Teória 18,15 – 19,00 hod. (Výklad pravidiel, takticko-herná činnosť mužstva a jednotlivca)

Os.voľno 19,10 – 20,45 hod.

Večierka 21,00

DOLEŽITÉ TELEFÓNNÉ ČÍSLA:

tréner Zajac Ján 0911522527

tréner Horka Jozef 0905747657 .

tréner Kanaloš Štefan 0907809811

ved.družstva Čujko Miroslav 0907813296

ved.druž.. Nepela Roland 0917708766

zdr.služba Kanalošová Dana 0907809807


PRÍCHOD

Predpokladaný odchod z Jasenskej doliny dňa 19.08.2016 v piatok bude o 11,30, predpokladaný príchod na Sokolovňu bude cca 12,00hod.

Na rodičovskom združení bol schválený príspevok na účastníka sústredenia vo výške 50eur.

Tento príspevok vyberajú tréneri jednotlivých družstiev.

V prípade otázok ohľadom sústredenia prosím kontaktovať: Kanaloš Štefan 0907809811.


Letné kondičné sústredenie ml. st. žiačok v Jasenskej doline.

ODCHOD:

Dňa 15.08.2016 t.j. pondelok o 8,30 hod. zo Sokolovne. Zraz účastníkov sústredenia 8,15hod. na Sokolovni. Príchod do Jasenskej doliny cca 8,50 hod.

UBYTOVANIE:

Ubytovanie je zabezpečené v Jasenskej doline v penzione Babia Hora. Ubytovanie je v 3 - 4 lôžkových izbách,na posteliach s vankúšmi a obliečkami , vybavené soc. zariadením . V areáli penzionu je dostupný aj malý bazén.

STRAVOVANIE:

Stravovanie je zabezpečené celodenne (raňajky,obed,večera), začíname pondeľňajším obedom, končíme v piatok raňajkami. Prosíme rodičov, aby nedávali deťom zbytočné prilepšenia stravy (keksíky,dobošky a iné). Pre deti je zabezpečený dostatočný prísun tekutín(minerálky,nápoje), ovocia.

DOPRAVA:

Doprava je zabezpečená autobusom s odchodom aj príchodom na sústredenie.

DOLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Účastníci sústredenia musia mať so sebou:

- preukaz poistenca,svojej ZP

- hygienické potreby (3xuterák,sprch.gél, zubná pasta,kefka,hyg.vreckovky)

- plavky,ľahká letná obuv /šľapky/

- obuv na behanie,na tréning (1x botasky, podľa možnosti aj 1x kopačky do terénu)

- vak na osobné veci

- spodné prádlo - viac kusov

- krátke nohavice,tričká - viac kusov

- v prípade zmeny počasia aj teplejšie oblečenie

- ak niekto užíva lieky,pred odchodom informovať zdrav.dozor (Kanalošová Dana 0907809807)

- vreckové deťom podľa uváženia - deti budú mať priestor na nákup

- veci väčšej hodnoty a ceniny deťom NEDÁVAŤ!

- deti budú môcť používať mobilné telefóny (od 19,10 – 20,55 každý de

! nezabudnúť dať deťom repelenty proti komárom a kliešťom

DENNÝ REŽIM SÚSTREDENIA:

Budíček 6,20hod.

Tréning 6,30 - 7,40 hod.

Os.hyg. 7,45 - 8,00 hod.

Raňajky 8,10 - 8,35 hod.

Kľud.režim 8.45 – 9.45 hod.

Trening 10,00 - 11,45 hod.

Os.hyg. 11,55 - 12,20 hod.

Obed 12,30 – 13,00 hod.

Kľud.režim 13,10 – 14,55hod.

Tréning 15,00 - 16,45 hod.

Os.hyg. 16,55 – 17,20 hod.

Večera 17,40 - 18,10 hod.

Teória 18,15 – 19,00 hod. (Výklad pravidiel, takticko-herná činnosť mužstva a jednotlivca)

Os.voľno 19,10 – 20,45 hod.

Večierka 21,00

DOLEŽITÉ TELEFÓNNÉ ČÍSLA:

tréner Miriam Nepelová 0917434948

tréner Dolinay Peter 0918244756

ved.dr. . Chrenková Ivana 0905576902

zdr.služba Čujková Lenka 0915295336


Všetci účastníci sústredenia priniesť zo sebou súpravy MHáK Martin !!!!
OZNAM !!!!

Tréningy Mladší dorast:

Začíname 1.8.2016 (pondelok)

Pondelok - streda - piatok o 10:00 hod v Športovej hale Podháj !!!!

OZNAM !!!

Z rozhodnutia SZH sa dňom 30.6.2016 končí platnosť registračných preukazov !!


Všetci držitelia plat.registračných preukazov (Ml.žiaci,žiačky,St.žiaci,žiačky,Ml.dorastenci,A-muži,realizačný tím,funkcionári) musia zaslať na e-mail: nepelova.miriam@zoznam.sk do 24.7.2016

- meno priezvisko

- foto

- dátum narodenia + rodné číslo

- adresa

- e-mail (e-mail zákonného zástupcu )


Oznam !!

Dňa 09.08.2016 v utorok o 17:00 hod sa uskutoční Rodičovské združenie členov MHáK Martin v ŠH na Podháji s týmto programom:


1. Úvod, privítanie rodičov

2. Informácie ohľadom letného, kondičného sústredenia

3. Začiatok súťažného ročníka 2016/2017 po vekových kategóriach

4. Informácie k výberu CVČ na školský rok 2016/2017

5. Návrh na zmenu časových termínov tréningových jednotiek u ml.žiačok

6. Diskusia

7. Záver

Účasť všetkých rodičov je nutná, prosíme o neúčasti informovať svojich trénerov. Ďakujeme

Tréningy na hádzanárskom ihrisku Sokoloveň


9.8 2016 Utorok 8:30 - 10:00 Mladší + Starší žiaci

10.8 2016 Streda 10:00 - 11:30 Mladší + Starší žiaci

11.8 2016 Štvrtok 8:00 - 9:30 Mladší + Starší žiaci

10. - 12.6.2016 Majstrovstvá SR - Starší žiaci 2016 PREŠOV


HK Slavoj Trebišov - MHáK Martin 16 : 15 (5:7)
ŠKP Bratislava - MHáK Martin 24 : 11 (14:8)
MHáK Martin - HK Topoľčany 18 : 22 (9:14)
MHáK Martin - Tatran Prešov 19 : 26 (9:16)
TJ Sokol Cífer - MHáK Martin 19 : 23 (11:10)
HO Slovan Modra - MHáK Martin 26 : 20 (14:12)


Zostava: Kanaloš,Andrášik,Čujko - Kalaj,Pavlík,Fabuš,Greš,Matušík,Frkáň,Leštinský,Noga,Horník,Janiga,Jureček,Marčičiak,


Matušík Andrej bol najlepší strelec turnaja s 39 gólmi.Chlapci obsadili celkovo 6.miesto.Majstrom sa stalo mužstvo
ŠKP Bratislava.

Matušík Andrej

OZNAM !!!


Dňa 20.01.2016 v stredu o 18,00hod. zasadala SR MHáK Martin na svojom pravidelnom zasadnutí. SR MHáK rozhodla o účasti 3 mládežníckych družstiev na najväčšom mládežníckom turnaji v Prahe /phc/. Na tomto turnaji sa zúčastnia ml.žiačky MHáK, ml.žiaci MHáK, ml.dorast MHáK Martin. SR tiež rozhodla, že sa príspevok od rodičov oproti vlaňajšku zvýši na 50 eur na dieťa. PHC tento rok sa koná v dňoch 25.3. - 28.3.2016, čo sú dni veľkonočných sviatkov. Tréneri a vedúci družstiev urobia výber 12 detí z každej kategórie a oslovia ich rodičov o súhlas na PHC. Záujemci z radov rodičov o účasť na PHC, nech kontaktujú ved.družstiev vekových kategórii.
SR MHáK tiež rozhodla na základe posledného rodič. združenia o zvýšení čl. príspevku na dieťa zo súčasných 10 eur na 15 eur, od 1.3.2016. Dňa 16.2.2016 sa bude konať rodič. združenie všetkých rodičov MHáK Martin a hlavnou témou združenia bude PHC a informácie spojené s účasťou na ňom. Tento oznam bude ešte zverejnený na webovej stránke aj s programom.

ROZPIS TRÉNINGOV 2016

Žiačky : Pondelok 15:00 - 16:30 hod šport.hala

Štvrtok 15:30 - 17:00 hod šport.hala

Piatok 15:30 - 17:00 hod šport.hala


Ml.žiaci: Pondelok 15:30 - 17:00 hod učilište

Utorok 15:30 - 17:00 hod učilište

Piatok 15:30 - 17:00 hod učilište


St.žiaci: Pondelok 16:30 - 19:00 hod šport.hala

Streda 17:00 - 18:30 hod šport.hala

Piatok 17:00 - 18:30 hod šport.hala


Brankári: Štvrtok 16:00 - 17:30 hod učilišteOZNAM

Dňa 22.12.2015 utorok sa bude konať rodičovské združenie členov MHáK Martin v telocvični SOUS o 17:00.V rámci rodičovského združenia bude prebiehať vyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2015-2016 všetkých vekových kategórií, organizácia a usporiadanie dvoch turnajov v rámci Česko-Slovenskej ligy mladších a starších žiakov. Účasť rodičov na stretnutí nutná.

Ďakujeme vedenie MHáK Martin.

Rozpis Česko-Slovenskej ligy 2015/2016


Ml.žiaci:

12.12.2015 Frýdek Místek

17.1.2016 Kys.N.Mesto

6.-7.2.2016 Kopřivnice

13.2.2016 Martin


Ml.žiačky:

20.12.2015 Bytča

16.1.2016 Karviná

20.-21.2.2016 Partizánske

27.2.2016 Hrabúvka


St.žiaci:

20.12.2015 Karviná

16.1.2016 Martin

6.2.2016 Frýdek Místek

13.-14.2.2016 Bojnice

OZNAM !!!


MHáK Martin Vás srdečne pozýva na oslavu Mikuláša do Športovej haly na Podháji - v piatok, 4.12.2015 o 17.00 .
Pre každé dieťa je pripravený mikulášsky balíček, zápas v hádzanej medzi rodičmi a deťmi, súťaž o najlepšieho sedmičkára a nesmie samozrejme chýbať ani mikulášsky punč. Na záver je pripravená diskotéka .
Prídte sa s deťmi zabaviť!
(Vzhľadom na športový program, prosím prineste si športovú obuv resp. oblečenie)

Víťazným zápasom v Cíferi, A muži uzavreli úspešnú jeseň martinskej hádzanej. Muži budú zimovať na 1.mieste prvej ligy a mladší žiaci, mladšie žiačky ako aj starší žiaci postúpili do prestížnej Československej ligy. Srdečne im gratulujeme!!!
Ml.a St.žiaci,Ml.žiačky postúpili do Československej ligy.Hracie termíny v rozlosovaní.

Gratulujeme !!!!!!!

Termíny tréningových jednotiek žiakov a dorastencov MHáK Martin v telocvični SOU.

PONDELOK: 15,30. - 17,30hod. ml.žiaci 17,30 - 19,00hod. brankári
UTOROK: 15,30 - 17,00hod. ml.žiaci 17,00 - 19,00hod. st.žiaci, dorast.
ŠTVRTOK: 16,00 - 17,30hod. minihádzaná 17,30 - 19,00hod. st.žiaci, dorast
PIATOK: 15,30 - 17,00hod. ml.žiaci


Tiato termíny sú platné až do 30.6.2016.

Pozvánka.

24.10.2015 Dorast: MHáK Martin - Bojnice o 15:00 hod ŠH Podháj

Muži: MHáK Martin - Piešťany o 18:00 hod ŠH Podháj


Príďte nás povzbudiť!!!!


St.žiačky: 24.10.2015. odchod zo Sokolovne 6:20 hoh do Trenčína.

Ml.žiaci: 24.10.2015. Zraz o 10:00 hod. v Diakovej individuálna doprava.

OZNAM!!!!

Od 19.10.2015 Ml.+St.žiačky majú tréningy v Športovej hale na Podháji !!!!

Pondelok: 15:30 hod.

Utorok: 15:30 hod.

Štvrtok: 15:30 hod.

Je pred nami další hádzanársky vikend. Doma sa z našich mužstiev predstavia 2x muži, ktorý najprv v sobotu privítajú o 18.00 v Športovej hale na Podháji zatiaľ nezdolané Malacky a v nedeľu o 14.00 mužstvo Stupavy ( trénerom ktorej je náš odchovanec Mirko Fukač).

Ďalším kolom pokračuje aj súťaž mladších a starších žiakov, ktorý vycestujú v nedeľu do Kysuckého Nového Mesta kde si zmerajú sily s družstvami Šale a Topoľčian.

Žiacky v rámci ďalšieho kola súťaže odohrajú turnaj v Partizánskom, kde si zmerajú sily s domácimi dievčatami a s družstvom Bánoviec.

Príďte nás povzbudiť.

Zo zármutkom oznamujeme,že nás navždy opustil dňa 10.10.2015 vo veku 51

rokov,náš funkcionár,tréner a priateľ


Vladko Bugri


Odpočívaj tíško v pokoji!

Dňa 22.8.2015 sa mužstvo MHáK Martin - Minihádzanárov zúčastnilo turnaja

v Lehote pod Vtáčnikom,kde skončili na krásnom 2.mieste za mužstvom Bojníc,ktorému sme podlahli 18:19.

Výsledky: Martin - Lehota pod Vtač. 24 : 14

Martin - Partizánske 25 : 13

Martin - Bán.nad Bebravou 23 : 14

foto galeria

Zostava: Slezák Jakub 30,Brnová Dominika 30,Žiak Martin 20,

Lovecký Dávid 10,Puchriková Tamara.Ostapčuková Viktória

 
 

Your content goes here...

Your content goes here...

počítadlo.abz.cz