OZNAM

Presne pred rokom sa mesto Martin dostalo zo známych dôvodov do stavu Nútenej správy,
ktorá okrem iného pre športové kluby v meste Martin znamená, že mesto Martin nemôže tak ako
každý rok poskytnúť športovým klubom priame či iné finančné dotácie. Pre športové odvetvia a
kluby ako sú hokej, futbal, hádzaná či atletika, starajúce sa o najväčšie mládežnícke základne
v našom meste, je táto dotácia neodmysliteľnou súčasťou bezproblémového ekonomického
fungovania. V úvode roka 2017 sa z dôvodu Nútenej správy mesta Martin dostali uvedené
športové kluby do obrovských ekonomických problémov, ktoré už teraz priamo ohrozujú ich ďalšiu
športovú činnosť.
Preto sa dotknuté športové kluby dohodli na spoločnom postupe, ako demonštrovať už teraz
neúnosnú situáciu v jednotlivých kluboch. Prostredníctvom priamej účasti rodičov detí športových
klubov, združujúcich bezmála 750 športovcov, na zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta
Martin dňa 27.marca 2017, chceme poslancom mestského zastupiteľstva poukázať na to, že
nemôžu ďalej prehliadať ekonomickú situáciu v dotknutých športových kluboch a aby v čo
najkratšej dobe pristúpili ku konkrétnym krokom, ktoré zachránia ďalšiu koncepčnú prácu pri

výchove športujúcej mládeže mesta Martin.

Odpovedať

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>