2% z dane

Ďakujeme všetkým priaznivcom, ktorí podporili náš klub MHáK Martin čiastkou 2% zo svojich daní a vyjadrujeme im našu vďačnosť. Pomôže nám to zvýšiť kvalitu prípravy hráčov všetkých kategórií a realizovať ciele v oblasti rozvoja hádzanej v Martine.

Partneri

Sponzori