Poďme deti baviť pohybom

Aktuality

Vyhodnotenie jesennej časti súťaže o Putovný pohár v školskom roku 2018/19.

V novembri a začiatkom decembra 2018 prebehli v športovej hale na Podháji súťaže družstiev detí z posledného ročníka materských škôl  a družstiev z prvých a druhých ročníkov  základných škôl zapojených do projektu. Tieto súťaže organizuje Mestský hádzanársky klub Martin v spolupráci s Mestom Martin a CVČ Kamarát a s podporou VÚC Žilina.

V termínoch 14., 19., 21. a 26.11.2018 vždy od 13:50 do 15:30 hodiny prebehli súťaže detí z posledného ročníka MŠ. V tejto kategórii počas štyroch dní zápolilo 21 družstiev. Nadšenie s akým deti súťažili, nám opäť potvrdilo opodstatnenosť a potrebu organizovania takýchto stretnutí.

Výsledky v kategórii MŠ:

 1. MŠ Š. Furdeka        21 minút 40 sekúnd
 2. MŠ J. Šimka           21 minút 50 sekúnd
 3. MŠ A. Bernoláka    23 minút 7 sekúnd

Víťazom sa stala a Putovný pohár do svojho držania získala MŠ Š. Furdeka zo Záturčia

Súťaž družstiev detí z prvých ročníkov ZŠ, ktoré sú zapojené do projektu „Poďme deti baviť pohybom“ prebehla 28.11.2018. Samozrejme, že pripravené súťaže pre „školákov“ boli náročnejšie, prispôsobené veku detí. Súťažili žiaci z piatich základných škôl.

Výsledky v kategórii 1. ročník ZŠ:

 1. ZŠ Podhájska         29 minút 16 sekúnd
 2. ZŠ Dubčeka            30 minút 22 sekúnd
 3. ZŠ Dolinského        31 minút 4 sekundy

V poslednej kategórii súťažili žiaci z druhých ročníkov ZŠ v termíne 3.12.2018.  Súťaže sa zúčastnili štyri základné školy.

Výsledky v kategórii 2. ročník ZŠ:

 1. ZŠ Priehradná         27 minút 22 sekúnd
 2. ZŠ Dubčeka             27 minút 25 sekúnd
 3. ZŠ M.R.Štefánika    30 minút 2 sekundy

Ďakujeme všetkým deťom, ktorí sa zúčastnili súťaže, za úžasné výkony, ktoré podávali, za ich zápal a nadšenie pre pohybové aktivity. Rovnako naše poďakovanie patrí aj pedagógom, ktorí deti pripravujú v krúžkoch, v projekte „Poďme deti baviť pohybom“, že aj napriek veľkej chorobnosti v škôlkach a školách, priviedli deti na súťaž.

Základné školy zapojené do projektu v ročníku 2018/2019

ZŠ J.V. Dolinského

Vedúca Mgr. Sitárová
počet detí 15

ZŠ Priehradná

Vedúca Mgr. D Kraľovancová
počet detí 18

ZŠ A. Dubčeka

Vedúca Mgr. Dobošová
počet detí 33

ZŠ A. Stodolu

Vedúca Mgr. Z. Kucková
počet detí 15

ZŠ Podhájska

Vedúca Mgr. V. Kučerková
počet detí 16

Spojená škola M.R. Štefánika

Vedúca Mgr. Z. Nemčeková
počet detí 15

ZŠ P. Mudroňa

Vedúce Mgr. Z. Lietavcová,
Mgr. O. Bolčíková
počet detí 23

ZŠ H. Zelinovej

Vedúca Mgr. I. Oberfrancová
počet detí 20

Materské školy zapojené do projektu v ročníku 2018/2019

MŠ Bernolákova

Vedúce K. Grigliaková, K. Hanulová
počet detí 30

MŠ Š. Furdeka

Vedúci Ing. Rakovan Jaroslav,
K. Sivová, Ing. Oswald Rusnáková,
A. Vaňková
počet detí 51

MŠ Priehradná

Vedúce J. Mogyorósiová, V. Šavlová
počet detí 23

MŠ Zanovita

Vedúca K. Palúchová
počet detí 19

MŠ Dolinského

Vedúce Frončková, M. Oravcová
počet detí 27

MŠ Podhájska

Vedúce Ľ. Bukovská,
Mgr. D. Gombarčeková
počet detí 18

MŠ J. Šimka

Vedúce Kesegová, Reháková
počet detí 23

CVČ Domino

Vedúca Kamenská
MŠ Francúzskych partizánov počet detí 28
MŠ Cyrila a Metoda počet detí 15

MŠ Družstevná

Vedúce A. Fejková, Chovancová
počet detí 18

MŠ Lettricha

Vedúce T. Bražinová,
P. Machovčáková,
P. Kurucová, A. Majcherová
počet detí 55

MŠ M.R. Štefánika

Vedúce A. Vojčická, Kubičková
počet detí 19

MŠ Ďatelinka

Vedúca T. Gáborčíková
počet detí 14

MŠ Nálepkova

Vedúce M. Martinská, S. Nábočíková,
L. Foróová
počet detí 38

MŠ Tajovského

Vedúce E. Puchoňová, E. Kosorínová,
O. Lošáková
počet detí 36

Po mimoriadne úspešnom ročníku 2017/2018 pokračuje výnimočný projekt „Poďme deti baviť pohybom“,  zameraný na rozvoj všeobecnej pohybovej zdatnosti malých detí od predškolákov v materských školách po žiakov 2. ročníka základných škôl, aj v školskom roku 2018/2019. Projekt, do ktorého  sa v novom ročníku zapojilo takmer 600 detí, prebieha pod metodickou a odbornou gesciou Mestského hádzanárskeho klubu MHáK Martin a s  finančnou podporou Mesta Martin.
 • Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2018“. Vďaka tejto podpore sme zakúpili športové potreby pre jednotlivé škôlky a základné školy.
 • Spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Vďaka tejto podpore sme zakúpili pre deti zapojené do projektu tričká a medaily do súťaží
Súčasťou projektu sú nielen pravidelné nácviky pohybových aktivít pod vedením skúsených pedagógov, ale aj pravidelné súťaže, na ktorých 3 krát ročne testujeme výkonnostný pokrok zúčastnených detí. Počas minulých 2 ročníkov sme sa presvedčili, že táto práca má význam a deťom prináša nielen veľa radosti z pohybu a súťaženia, ale aj návyky na pravidelné športovanie.