Day

13 februára, 2020
13
feb
2020

Konferencia MHáK s voľbou nového prezidenta a nových orgánov klubu

Srdečne pozývame všetkých členov /členky a zákonných zástupcov mladistvých hráčov / hráčok na konferenciu (členskú schôdzu) Mestského hádzanárskeho klubu Martin, ktorá sa uskutoční v stredu 19.02.2020 o 18.00 hod. v priestoroch Zariadenia pre seniorov, Severná 15, Martin. Program konferencie: 1. Otvorenie konferencie 2. Informácia o uznášaniaschopnosti konferencie 3. Voľba mandátovej a volebnej komisie 4. Voľba...
Read More

Text Widget

Najnovšie komentáre