Exkluzívni hostia v MHáK Martin

V sobotu 16.júna  vyvrcholil v športovej hale v Martine na Podháji projekt „Poďme deti baviť pohybom“. Mestský hádzanársky klub Martin pripravil záverečnú súťaž pre deti a deň plný atraktívneho sprievodného programu. Súťaž bola vyvrcholením celoročnej organizovanej pohybovej aktivity detí vo veku 5 – 7 rokov. S veľkým potešením môžeme konštatovať, že do tohto výnimočného projektu sa v školskom roku 2017/2018 zapojilo 590 detí z 13 materských škôl a 9 základných škôl. Práve výnimočnosť projektu bola rozhodujúca, že pozvanie organizátorov prijali prezident Slovenského olympijského výboru p. Anton Siekel, prezident Slovenského zväzu hádzanej p. Jaroslav Holeša, viceprimátor mesta Martin p. Imrich Žigo a skvelí slovenskí športovci, reprezentanti – lyžiarka Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou, biatlonistka Jana Gereková, hádzanárka Kristína Pastorková a hokejista Lukáš Kozák.

Už od rána sa deti tešili nielen z prekonávania súťažných prekážkových dráh, ale aj z možnosti vyskúšať si hasičské remeslo, aktivity dopravnej výchovy, nasadnúť nielen do policajných, ale aj do sponzormi pristavených áut Mercedes a Kia. Osvieženie, ktoré pripravila Turčianska vodárenská spoločnosť všetkým zúčastneným pripomenulo, aká je kvalitná a chutná Turčianska voda. Krátko po poludní za zvukov olympijskej hymny priniesol p. Štefan Balošák olympijskú pochodeň, ktorú doprevádzali mladí hádzanári MHáK s olympijskou vlajkou a nasledovalo ocenenie zúčastnených detí. Ocenené a odmenené boli všetky deti medailami a darčekmi, ktoré obdržali práve od vyššie uvedených exkluzívnych hostí – význačných osobností slovenského športu. Víťazné družstvá MŠ Lettricha a ZŠ Gorkého získlali víťazné poháre. Usmiate boli očká všetkých detí, čo bolo najväčším zadosťučinením pre organizátorov.

Na podujatí sa  okrem MHáK zúčstnili aj  zástupcovia Mesta Martin a Centra voľného času Kamarát, ktorí sú zároveň partnermi projektu, za čo im patrí naše poďakovanie.

Leave a Reply

Text Widget

Najnovšie komentáre