Konferencia MHáK Martin 30.6.2018

Srdečne pozývame všetkých členov MHáK na výročnú knferenciu klubu, ktorá sa uskutoční v sobotu 30.6.2018 od 14.00 hod. v Sučanoch na Ranči Stará teheleň. Keďže členom správnej rady MHáK skončí tento mesiac 4-ročné funkčné obdobie, budú členovia voliť novú správnu radu. Preto je účasť všetkých členov (u neplnoletých členov aj ich zákonných zástupcov) klubu mimoriadne dôležitá!!!  Po ukončení konferencie budeme pokračovať neformálnou časťou spojenou s podávaním gulášu pre členov a ich zákonných zástupcov grátis.

Predbežný program konferencie:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Voľba volebnej komisie
  4. Správa o činnosti, hospodárení a majetku MHáK Martin
  5. Vyhodnotenie športovcov
  6. Informácia o členstve a členských poplatkoch
  7. Voľba členov Správnej rady
  8. Diskusia
  9. Uznesenie
  10. Záver

Leave a Reply

Text Widget

Najnovšie komentáre