Životopis

Vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu, špecializácia hádzaná

Contact Info

tel: 0905 613 455
e-mail: prezident@hadzanamartin.sk