Poďme deti baviť pohybom

Aktuality

4. ročník projektu Poďme deti baviť pohybom potvrdil záujem detí a ich radosť z pohybu

V školskom roku 2019/2020 pokračoval už 4. ročník projektu Poďme deti baviť pohybom, ktorý je zameraný na rozvoj návykov detí na pravidelné cvičenie. V rámci projektu prebehli športové súťaže zapojených detí z MŠ a ZŠ so záverečným vyhodnotením súťaže v júni 2020. Mimoriadne nás potešilo, že sme na záverečnom vyhodnotení mohli privítať veľmi cenného hosťa – viacnásobnú olympijskú víťazku a majsterku sveta v biatlone Nasťu Kuzminovú, ktorá svojim prirodzeným šarmom a bezprostrednosťou bola nielen ozdobou tejto udalosti, ale aj významným motivátorom pre športovanie zúčastnených detí. Deti potvrdili záujem o pohyb a svoju prirodzenú súťaživosť, za čo bolo každé dieťa na záver ročníka odmenené medailou. 

Ďakujeme všetkým deťom, ktorí sa zúčastnili súťaže, za úžasné výkony, ktoré podávali, za ich zápal a nadšenie pre pohybové aktivity. Rovnako naše poďakovanie patrí aj pedagógom, ktorí deti pripravujú v krúžkoch, v projekte „Poďme deti baviť pohybom“, že priviedli deti na súťaž a vehementne ich povzbudzovali.

Základné školy zapojené do projektu v ročníku 2018/2019

ZŠ J.V. Dolinského

Vedúca Mgr. Sitárová
počet detí 15

ZŠ Priehradná

Vedúca Mgr. D Kraľovancová
počet detí 18

ZŠ A. Dubčeka

Vedúca Mgr. Dobošová
počet detí 33

ZŠ A. Stodolu

Vedúca Mgr. Z. Kucková
počet detí 15

ZŠ Podhájska

Vedúca Mgr. V. Kučerková
počet detí 16

Spojená škola M.R. Štefánika

Vedúca Mgr. Z. Nemčeková
počet detí 15

ZŠ P. Mudroňa

Vedúce Mgr. Z. Lietavcová,
Mgr. O. Bolčíková
počet detí 23

ZŠ H. Zelinovej

Vedúca Mgr. I. Oberfrancová
počet detí 20

Materské školy zapojené do projektu v ročníku 2018/2019

MŠ Bernolákova

Vedúce K. Grigliaková, K. Hanulová
počet detí 30

MŠ Š. Furdeka

Vedúci Ing. Rakovan Jaroslav,
K. Sivová, Ing. Oswald Rusnáková,
A. Vaňková
počet detí 51

MŠ Priehradná

Vedúce J. Mogyorósiová, V. Šavlová
počet detí 23

MŠ Zanovita

Vedúca K. Palúchová
počet detí 19

MŠ Dolinského

Vedúce Frončková, M. Oravcová
počet detí 27

MŠ Podhájska

Vedúce Ľ. Bukovská,
Mgr. D. Gombarčeková
počet detí 18

MŠ J. Šimka

Vedúce Kesegová, Reháková
počet detí 23

CVČ Domino

Vedúca Kamenská
MŠ Francúzskych partizánov počet detí 28
MŠ Cyrila a Metoda počet detí 15

MŠ Družstevná

Vedúce A. Fejková, Chovancová
počet detí 18

MŠ Lettricha

Vedúce T. Bražinová,
P. Machovčáková,
P. Kurucová, A. Majcherová
počet detí 55

MŠ M.R. Štefánika

Vedúce A. Vojčická, Kubičková
počet detí 19

MŠ Ďatelinka

Vedúca T. Gáborčíková
počet detí 14

MŠ Nálepkova

Vedúce M. Martinská, S. Nábočíková,
L. Foróová
počet detí 38

MŠ Tajovského

Vedúce E. Puchoňová, E. Kosorínová,
O. Lošáková
počet detí 36

Výnimočný projekt „Poďme deti baviť pohybom“,  zameraný na rozvoj všeobecnej pohybovej zdatnosti malých detí od predškolákov v materských školách po žiakov 2. ročníka základných škôl, pokračoval aj v školskom roku 2019/2020. Projekt, do ktorého  sa v novom ročníku zapojilo takmer 580 detí, prebieha pod metodickou a odbornou gesciou Mestského hádzanárskeho klubu MHáK Martin a s  finančnou podporou Mesta Martin.
Súčasťou projektu sú nielen pravidelné nácviky pohybových aktivít pod vedením skúsených pedagógov, ale aj pravidelné súťaže, na ktorých 3 krát ročne testujeme výkonnostný pokrok zúčastnených detí. Počas minulých 2 ročníkov sme sa presvedčili, že táto práca má význam a deťom prináša nielen veľa radosti z pohybu a súťaženia, ale aj návyky na pravidelné športovanie.