Poďme deti baviť pohybom

Aktuality

3. ročník projektu Poďme deti baviť pohybom potvrdil záujem detí a ich radosť z pohybu

V školskom roku 2018/2019 pokračoval už 3. ročník projektu Poďme deti baviť pohybom, ktorý je zameraný na rozvoj návykov detí na pravidelné cvičenie. V rámci projektu prebehli 3 športové súťaže zapojených detí z MŠ a ZŠ, a to na jeseň, na jar a záverečná súťaž v júni 2019. Deti potvrdili záujem o pohyb a svoju prirodzenú súťaživosť, za čo bolo každé dieťa na záver ročníka odmenené medailou. 

Záverečné súťaže sme tohto roku zorganizovali ináč. Jednotlivé družstvá dostali časový rozpis, kedy budú súťažiť a ihneď po ukončení svojej súťaže boli odmenené medailami, ktoré im odovzdali významní slovenskí športovci – reprezentanti Slovenska a bývalí olympionici. Tento model ocenili nielen rodičia detí, ale aj pedagógovia, ktorí viedli cvičenia detí – deti nemuseli čakať celý deň na záverečné vyhodnotenie. Organizátori z MHáK Martin po vyhodnotení odovzdali spolu so zástupcami mesta Martin najlepším družstvám víťazné trofeje priamo v ich škole, resp. materskej škole.

Blahoželáme víťazom a všetkým deťom prajeme pekné letné prázdniny. Tešíme sa, že sa s nimi opäť stretneme na 4. ročníku pohybových aktivít.

Výsledky záverečnej súťaže v kategórii MŠ:

 1. MŠ Furdeka “A”       6 minút 32 sekúnd
 2. MŠ Lettricha “A”      6 minút 48 sekúnd
 3. MŠ Šimka                 6 minút 49 sekúnd

 

Výsledky v kategórii 1. ročník ZŠ:

 1. ZŠ Zelinovej             10 minút 46 sekúnd
 2. ZŠ Dubčeka              11 minút 16 sekúnd
 3. ZŠ Mudroňova         12 minút 57 sekúnd

 

Výsledky v kategórii 2. ročník ZŠ:

 1. ZŠ Stodolu                10 minút 15 sekúnd
 2. ZŠ Mudroňova         10 minút 25 sekúnd
 3. ZŠ Podhájska           10 minút 32 sekúnd

Ďakujeme všetkým deťom, ktorí sa zúčastnili súťaže, za úžasné výkony, ktoré podávali, za ich zápal a nadšenie pre pohybové aktivity. Rovnako naše poďakovanie patrí aj pedagógom, ktorí deti pripravujú v krúžkoch, v projekte „Poďme deti baviť pohybom“, že priviedli deti na súťaž a vehementne ich povzbudzovali.

Základné školy zapojené do projektu v ročníku 2018/2019

ZŠ J.V. Dolinského

Vedúca Mgr. Sitárová
počet detí 15

ZŠ Priehradná

Vedúca Mgr. D Kraľovancová
počet detí 18

ZŠ A. Dubčeka

Vedúca Mgr. Dobošová
počet detí 33

ZŠ A. Stodolu

Vedúca Mgr. Z. Kucková
počet detí 15

ZŠ Podhájska

Vedúca Mgr. V. Kučerková
počet detí 16

Spojená škola M.R. Štefánika

Vedúca Mgr. Z. Nemčeková
počet detí 15

ZŠ P. Mudroňa

Vedúce Mgr. Z. Lietavcová,
Mgr. O. Bolčíková
počet detí 23

ZŠ H. Zelinovej

Vedúca Mgr. I. Oberfrancová
počet detí 20

Materské školy zapojené do projektu v ročníku 2018/2019

MŠ Bernolákova

Vedúce K. Grigliaková, K. Hanulová
počet detí 30

MŠ Š. Furdeka

Vedúci Ing. Rakovan Jaroslav,
K. Sivová, Ing. Oswald Rusnáková,
A. Vaňková
počet detí 51

MŠ Priehradná

Vedúce J. Mogyorósiová, V. Šavlová
počet detí 23

MŠ Zanovita

Vedúca K. Palúchová
počet detí 19

MŠ Dolinského

Vedúce Frončková, M. Oravcová
počet detí 27

MŠ Podhájska

Vedúce Ľ. Bukovská,
Mgr. D. Gombarčeková
počet detí 18

MŠ J. Šimka

Vedúce Kesegová, Reháková
počet detí 23

CVČ Domino

Vedúca Kamenská
MŠ Francúzskych partizánov počet detí 28
MŠ Cyrila a Metoda počet detí 15

MŠ Družstevná

Vedúce A. Fejková, Chovancová
počet detí 18

MŠ Lettricha

Vedúce T. Bražinová,
P. Machovčáková,
P. Kurucová, A. Majcherová
počet detí 55

MŠ M.R. Štefánika

Vedúce A. Vojčická, Kubičková
počet detí 19

MŠ Ďatelinka

Vedúca T. Gáborčíková
počet detí 14

MŠ Nálepkova

Vedúce M. Martinská, S. Nábočíková,
L. Foróová
počet detí 38

MŠ Tajovského

Vedúce E. Puchoňová, E. Kosorínová,
O. Lošáková
počet detí 36

Po mimoriadne úspešnom ročníku 2017/2018 pokračuje výnimočný projekt „Poďme deti baviť pohybom“,  zameraný na rozvoj všeobecnej pohybovej zdatnosti malých detí od predškolákov v materských školách po žiakov 2. ročníka základných škôl, aj v školskom roku 2018/2019. Projekt, do ktorého  sa v novom ročníku zapojilo takmer 600 detí, prebieha pod metodickou a odbornou gesciou Mestského hádzanárskeho klubu MHáK Martin a s  finančnou podporou Mesta Martin.
 • Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2018“. Vďaka tejto podpore sme zakúpili športové potreby pre jednotlivé škôlky a základné školy.
 • Spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Vďaka tejto podpore sme zakúpili pre deti zapojené do projektu tričká a medaily do súťaží
Súčasťou projektu sú nielen pravidelné nácviky pohybových aktivít pod vedením skúsených pedagógov, ale aj pravidelné súťaže, na ktorých 3 krát ročne testujeme výkonnostný pokrok zúčastnených detí. Počas minulých 2 ročníkov sme sa presvedčili, že táto práca má význam a deťom prináša nielen veľa radosti z pohybu a súťaženia, ale aj návyky na pravidelné športovanie.