Orgány klubu

Správna rada
Štatutári
Meno Priezvisko Pozícia e-mail
Milan Matia Predseda prezident@hadzanamartin.sk
Mgr. Imrich Žigo člen  
Mgr. Milan Adamé člen milan.adame@yahoo.com
Ing. Peter Mandát člen  
Mgr. Peter Gilan člen  
       
       

 

Meno Priezvisko Činnosť Kontakt E-mail  
Milan Matia Prezident klubu 043 422 1835 prezident@hadzanamartin.sk
Ing. Milan Janík Riaditeľ klubu 0907 360 521 riaditel@hadzanamartin.sk