Orgány klubu

Správna rada
Štatutári
Meno Priezvisko Pozícia e-mail
Mgr. Ladislav Bíro st. Predseda biro.ladislav@gmail.com
Štefan Kanaloš člen kandat@centrum.sk
Miriam Leštinská člen miriamlestinska@centrum.sk
Ing. Milan Janík člen janik@vyvoj.sk
Ing. Ján Zajac člen zajacjn@gmail.com
Miroslav Čujko člen mcujko@gmail.com
Kristián Mudrák člen kikomudrak@gmail.com
Meno Priezvisko Činnosť e-mail
Mgr. Ladislav Bíro st. Prezident klubu prezident@hadzanamartin.sk