Zverejňované informácie

Dobrovoľníci
Transparentný účet
Sponzori
Verejné obstarávanie
Zadané zákazky s nízkou hodnotou
Meno Priezvisko Činnosť Zmluva
Miroslav Čujko Hospodár klubu

2018 zmluva Čujko

2019 zmluva Čujko

Ivana Chrenková Tréner mládeže

2018 zmluva Chrenková

2019 zmluva Chrenkova

Milan Janík Tréner mládeže 2018-19 zmluva Janík
Adriana Kamenická Tréner mládeže

2018 zmluva Kamenická

2019 zmluva Kamenicka

Štefan Kanaloš Tréner mládeže

2018 zmluva Kanaloš

2019 zmluva Kanaloš

Dušan Kucharik Tréner mládeže

2018-19 zmluva Kucharik

 

Ladislav Malík Tréner mládeže 2018-19 zmluva Malík
Jaroslav Martinů Tréner mládeže

2018 zmluva Martinu

2019 zmluva Martinu

Stanislav Nepela Tréner mládeže 2018 zmluva Nepela
Miriam Nepelová Organizačný pracovník 2018-19 zmluva Nepelova
Miroslav Šimka Asistent trénera mládeže

2018 zmluva Šimka

2019 zmluva Šimka

Miroslav Šranc Tréner mládeže

2018 zmluva Šranc

2019 zmluva Šranc

Ján Zajac Tréner mládeže

2018 zmluva Zajac

2019 zmluva Zajac

Peter Záthurecký Tréner mládeže

2018 zmluva Záthurecký

2019 zmluva Záthurecký

Názov IČO Rok Zmluva
MNV s.r.o. 50 675 320 2019 2019 Zmluva MNV
Hakom, s.r.o. 36 000 124 2019 2019 Zmluva Hakom
Hydac, s.r.o. 31 578 314 2018 Zmluva Hydac
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 36 672 084 2018 Zmluva Turcianska vodarenska
WIN, s.r.o. 36 361 909 2018 Zmluva WIN
STAMART REAL, s.r.o. 36 434 736 2018 Zmluva Stamart
Auto Forum Martin, s.r.o. 36 667 536 2018 Zmluva Auto Forum Martin
Medik-M, s.r.o. 36 432 024 2018 Zmluva Medik-M

 

 

Názov Obstarávateľ Podklady Miesto zverejnenia Kontakt Výsledok súťaže
Nákup športovej výbavy v rámci projektu „Poďme deti baviť pohybom”

Mestský hádzanársky klub Martin,

Novomeského 1, 036 01 Martin

IČO: 37 906 101

Vyzva na predkladanie ponuk

Strukturovany rozpocet

 

 

sport.vlada.gov.sk

e-mail: prezident@hadzanamartin.sk

tel.: 0905 613 455

Zapisnica z vyhodnotenia ponuk

Objednavka JET SPORT CHAIRMAN

Faktura JET SPORT CHAIRMAN

Predmet zákazky Zadanie zákazky  Dodávateľ Hodnota
Nákup športového vybavenia 10/2018

Jet Sport Chairman, s.r.o., Považská Teplá 602

IČO: 31633986, IČ DPH: SK2020440400

3943,36 €