Oznam pre členov klubu

Aj keď klub nemôže zatiaľ rozvíjať plnohodnotnú športovú činnosť, myslí na svojich členov a na zachovanie ich zdravia. Preto vám oznamujeme, že klub zabezpečil bavlnené, opakovane použiteľné rúška a dezinfekciu na ruky pre všetkých členov, ktorým takéto prostriedky chýbajú a nevedia si ich inak zabezpečiť.

V prípade záujmu kontaktujte riaditeľa klubu Ing. Milana Janíka, tel.: 0907 360 521

 

Prerušenie platby členského

Dovoľujeme si informovať všetkých členov MHáK Martin a ich zákonných zástupcov, ktorí platia mesačné členské, že Správna rada z dôvodu prerušenia všetkých súťaží aj tréningového procesu z dôvodu koronavírusu rozhodla o prerušení platieb mesačných poplatkov od apríla 2020 až do odvolania protipandemických opatrení a obnovenia činnosti klubu.

V prípade, ak niekto už zaplatil členské za apríl, bude mu takáto platba započítaná na prvý mesiac po obnovení činnosti

 

Nový prezident a správna rada MHáK

V stredu 19.2.2020 bol zvolený za prezidenta Mestského hádzanárskeho klubu Martin  Milan Matia

Za členov správnej rady boli súčasne zvolení Mgr. Imrich Žigo, Mgr. Milan Adame, Ing. Peter Mandát a Mgr. Peter Gilan

Gratulujeme a prajeme veľa úspechov pri zveľaďovaní klubu!!!

Zároveň ďakujeme bývalému prezidentovi a funkcionárom za vykonanú prácu.

Členské na sezónu 2019/2020

Dovoľujeme si informovať všetkých členov MHáK Martin, že Správna rada rozhodla o výške členských poplatkov na sezónu 2019/2020 nasledovne:

  • Mesačné členské poplatky  platia pre hráčov mládežníckych družstiev (vrátane starších dorastencov) a činia 15,- EUR mesačne. V prípade 2 a viac detí v klube od tých istých rodičov je členské znížené na 10,- EUR na každého hráča mesačne. Členské je splatné vždy do 15. dňa príslušného mesiaca.
  • Ročné členské poplatky platia pre mužov, funkcionárov, trénerov, časomeračov a zapisovateľov a činia 20,- EUR na celú sezónu. Členské je splatné do 31.10.2019
  • Dobrovoľní členovia platia ročný členský poplatok na kalendárny rok 2020, pričom minimálna výška dobrovoľného členského poplatku činí 20,- EUR. 

Členské poplatky prosíme uhradiť v stanovených termínoch na číslo účtu: SK42 0900 0000 0051 6227 2220

Partneri

Sponzori