Konferencia MHáK s voľbou prezidenta a orgánov klubu

V stredu 19.2.2020 sa uskutoční konferencia Mestského hádzanárskeho klubu Martin, na ktorej prebehne voľba nového prezidenta a orgánov klubu.

Viac na stránke  Aktuality

Členské na sezónu 2019/2020

Dovoľujeme si informovať všetkých členov MHáK Martin, že Správna rada rozhodla o výške členských poplatkov na sezónu 2019/2020 nasledovne:

  • Mesačné členské poplatky  platia pre hráčov mládežníckych družstiev (vrátane starších dorastencov) a činia 15,- EUR mesačne. V prípade 2 a viac detí v klube od tých istých rodičov je členské znížené na 10,- EUR na každého hráča mesačne. Členské je splatné vždy do 15. dňa príslušného mesiaca.
  • Ročné členské poplatky platia pre mužov, funkcionárov, trénerov, časomeračov a zapisovateľov a činia 20,- EUR na celú sezónu. Členské je splatné do 31.10.2019
  • Dobrovoľní členovia platia ročný členský poplatok na kalendárny rok 2020, pričom minimálna výška dobrovoľného členského poplatku činí 20,- EUR. 

Členské poplatky prosíme uhradiť v stanovených termínoch na číslo účtu: SK42 0900 0000 0051 6227 2220

Partneri

Sponzori