Horný rad: Štrbáková Lea, Figurová Stela, Murínová Marína, Štrbáková Linda, Šimková Miriam, Laščeková Sára, Chrenková Veronika Dolný rad: Kohútová Kristína , Marunová Miriam, Mogyorosiová Viktoria, Svetláková Viktoria , Uličianska Soňa, Dibdiaková Tamara