Horný rad z ľava: B. Majtán, T. Móric, P. Nahálka, T. Venény, ..., A. Mandát,

Dolný rad z ľava: P. Záthurecký, A. Matia, Š. Tóth, Martin John Mwazighe, A. Sopoliga, I. Kapusta

Brankári: A. Kapusta, T. Grosse