Horný rad z ľava: P. Záthurecký, Leštinský, Moric, Veneny, Nahálka, Jesenský, Horník, Kapusta,

Dolný rad z ľava: Slezák, Grosse, Kanaloš, Matia